Nyitóoldal

Igmándi Jobboldali Kör

Magyarok Parkja

Visszatekintő


Információ a Magyarok ParkjárólAMAGYAROK PARKJA” Nagyigmánd központjában látható, alapterülete 40x30 méter. Közelében a jövő nemzedékét nevelő intézményei: az Általános Iskola, az Óvoda, a Zeneiskola.

A park területén keskeny sétánnyal van jelölve Magyarország történelmi határa és a Duna-Tisza vonala. Szegélykő jelzi az anyaország határvonalát. A munkálatok során a terület felszíne nem sok beavatkozást igényelt, a „domborzata” és „lejtése” adta magát az emlékhely kialakításához. Az emlékparkban a történelmi városok földrajzi helyét növények jelenítik meg. A Kárpátok vonulata mentén hét hársfa emlékeztet a hét vezérre. A park kialakításánál fogva alkalmas lesz a diákok számára élő történelem és földrajz óra megtartására is.

A két nagy folyó egymásra találásának közelében lett felépítve a korona-kompozíció. A süttői csiszolt kőlapon szintén szerepel a határok leképződése. Az egykor elcsatolt területekről induló oszlopok a magyarság nemzetek felett átívelő összetartozását közvetíti. A korona kompozíció kiteljesedését a faragott, csiszolt kőlapon elhelyezett Szent Korona jeleníti meg, mely államiságunk történelmi jelképe.

A vizualitás a törvényszerűségek anyagba írt kódja, a szellem forrásvívője”, úgy a szent Korona ábrázolása megidézője az Isteni programnak, melyet teljesíteni hivatott.

Országunk patrónusa, a Szűzanya fejét egyedül csak a magyar korona ékesítheti, a mi Szent Koronánk élő minőségnek tételeződik. Az emlékmű oszlopai mentén, mintha az ő palástja borulna nemzetünkre, egységben megtartani a magyarságot.

Őseinknél a széthúzás szítása, az összetartozás tudatának gyengítése főbűnnek számított !

Magyarország helyzete igen nehéz, de ma sem reménytelen, mert léte sohasem azokon múlik, akik nem hisznek benne, hanem azokon, akik hisznek benne.

Aki az emlékműre tekint és végigjárja az emlékparkot, nyitottá teszi magát múltunk iránt, s hagyja a megidézett pozitív erőket hatni, a jövőre nézve is útmutatást lelhet bensőjében.

Az avatási ünnepségen készült fényképek elérhetők itt.


A múlt megismerését tovább nem halaszthatjuk,

Ha a jövőt nem akarjuk elveszíteni.”

/ Pásztori- Kupán István/